Sklad

Skladová evidencia

Manažér F-max je programový modul pre prácu v skladoch jednotlivých stredísk. Obsahuje funkcie pre kompletnú skladovú agendu prevádzky. Prepínanie medzi jednotlivými strediskami (kuchyňa, bar atď.), pracovnými oknami a funkciami je jednoduché pomocou tlačidiel v okne programu. V pracovnom okne „Sklad“ je možné evidovať všetky pohyby na jednotlivých skladových kartách, ako sú príjemky, prevodky, výdajky, odpočty na základe predaja, inventúry a precenenia.

Sklad

Okno „Kalkulácie“ slúži na zobrazenie zoznamu kalkulácií, ich tvorbu a úpravy. Na základe vyplnených údajov program odpisuje suroviny, z ktorých sú predané kalkulácie vyrobené.

Sklad

Okno „Cenník, umiestnenie“ slúži na tvorbu a správu predajných cien, umiestňovanie predajných položiek (kalkulácií alebo skladových kariet) z jednotlivých manažérov na jednotlivé pokladne v systéme.

Sklad

Master systému F-max obsahuje štatistické zostavy údajov predaja, výkazy pre colnicu, vystavovanie faktúr na základe vystavených úverových záznamov, sumáre pre vyúčtovanie zamestnaneckej stravy, náhľady na kópie dokladov vystavených na pokladniach, náhľady na aktuálne objednané položky na otvorených pokladniach.

Sklad

V okne „Zostavy“ je možné robiť náhľady, tlač a export zostáv týkajúcich sa skladových položiek a kalkulácií za zvolené obdobie, zistiť aktuálny stav skladových zásob alebo ich stav k zadanému dátumu, mesačné sumáre.

Sklad