Maloobchod

Riešenie pre maloobchod

Programový balík F-MAX MOP obsahuje kompletnú skladovú evidenciu, ktorej nedeliteľnou súčasťou je pokladňa. Štandardne sa na pokladňu umiestňujú ako predajné položky skladové karty s definovanou predajnou cenou a sadzbou DPH. Samozrejmosťou je používanie snímača čiarového kódu pri predaji, ako aj pri evidencii príjmu na sklad alebo pri inventúre.

Pokladňa pre maloobchodný predaj umožňuje po zadaní nakupovaných položiek vystaviť účet platený hotovosťou, kreditnou kartou, faktúrou, alebo čipovou kartou evidovaným zákazníkom – na doklade môžu byť jeho evidenčné údaje (tzv. adresný predaj). Držiteľ čipovej karty môže zložiť kredit, z ktorého čerpá pri nasledovných nákupoch. Program dovoľuje definovať množstevné a vernostné zľavy (paušálne, podľa výšky účtu alebo podľa kumulatívneho nákupu za určité obdobie). Rozpracovaný účet je možné uložiť na neskoršie vyúčtovanie.

Maloobchod