Závodné stravovanie

Riešenie pre ZÁVODNÉ STRAVOVANIE

Program F-MAX JEDÁLEŇ je určený pre závodné jedálne, obsahuje funkcie pre vytvorenie ponuky jedál, objednanie menu pracovníkmi, evidenciu odberu jedál. Pre objednávanie a odber je používaný systém evidencie pracovníkov pomocou čipových kariet.

Zamestnanci si môžu objednať jedlo podľa ponuky na jednotlivý deň a smenu. V ponuke je polievka, hlavné jedlo, výber omáčok a šalátov.

Závodné stravovanie
Závodné stravovanie