Hotely

Riešenie pre ubytovacie zariadenia

Recepčný program RESCAN vo windows verzii je firmou Syscon dodávaný zákazníkom od r. 2008. Pre vývoj tohto programu boli zvolené moderné vývojové prostriedky, umožňujúce robiť inštalácie v prostredí operačných systémov Windows, LINUX a iOS. Jednotlivé časti programu boli navrhnuté na základe skúseností s aplikáciou predošlých verzií programu RescanDOS, ktorý bol firmou dlhé roky predávaný a doplňovaný o nové funkcie na základe požiadaviek našich zákazníkov.
Funkcie programu:
-evidencia rezervácií ubytovania, služieb a tovarov, elektronické kľúče
-ubytovanie hostí na základe rezervácie alebo bez rezervácie
-práca s účtami rezervácií vrátane zálohových platieb k rezerváciám
-práca s účtami ubytovaných izieb, skupín
-práca s účtami nebývajúcich
-sledovanie hotovostnej pokladne
-prehľady
-zostavy
-štatistiky
-automatické zaťaženie konzumácie z reštauračných pokladní systému F-maxw

Pre manažérov hotela je možné nainštalovať vzdialený prístup k dátam prostredníctvom internetového portálu.
Program obsahuje procedúry pre prepojenie s internetovými rezerváciami z rôznych rezervačných portálov (Booking, Expedia a iné).

Hotely