AHARA

AHARA

AHARA je on-line aplikácia, vývojom ktorej naša firma sleduje minimalizáciu komunikácie zákazníkov sediacich v reštaurácii, resp. v kaviarni s obsluhou a maximálne urýchlenie a zefektívnenie základných činností od objednávania až po platbu účtu. Na prácu s aplikáciou sa používa mobilný telefón, resp. tablet s operačným systémom iOS alebo Android.

Zákazník po príchode do reštaurácie a usadnutí za stôl môže zosnímaním QR kódu umiestneného na stole vytvoriť a zaregistrovať svoje zákaznícke konto nižšie uvedenými spôsobmi:

AHARA

Táto registrácia nahrádza klasické plastové členské karty s čiarovým kódom alebo RFID (bezkontaktné) karty, čiže odpadá potreba ich nákupu spolu spríslušným snímačom kariet. Vytvorenia zákazníckeho konta má niekoľko výhod a to:
- využívanie vernostných zliav resp. darčekov, akciových cien
- možnosť nákupu za „body“
- bezhotovostná platba účtu z kreditu, resp. na faktúru
- história objednávok a účtov

V prípade že zákazník nechce byť registrovaný, môže priamo vytvoriť objednávku základe ponuky (nahrádza klasický tlačený jedálny a nápojový lístok), alebo privolať čašníka.

AHARA
AHARA

Takto vytvorená objednávka sa prenesie do pokladne kde čaká na potvrdenie obsluhou ,zároveň s potvrdením sú vytlačené objednávkové bony v kuchyni, resp. na bare. Po konzumácii jedál, resp. nápojov aplikácia umožňuje platbu účtu

AHARA

Hotovosťou alebo bankovou kartou.

AHARA