SYSCON.sk

Vážení zákazníci,
začiatkom tohto roka uplynie platnosť prvých autentifikačných údajov (AU) online registračnej pokladnice eKasa klient. Platnosť AU, ktoré vydáva Finančná správa je dva roky od ich vydania.

Ako postupovať pri získaní nových AU?
Na portáli finančnej správy v e-kasa zóne podnikateľa požiadajte o nové autentifikačné údaje. Detailný postup stiahnutia autentifikačných údajov nájdete TU.
Staré AU môžete ponechať platné, nemusíte im venovať pozornosť (zneplatnia sa automaticky po uplynutí ich platnosti). Tieto nové AU je potom nutné nahrať do používaného CHDU. Výmenu môžete vykonať aj skôr ako 30 dní pred uplynutím ich platnosti.

Sme si vedomí, že túto výmenu AU ja ťažké zvládnuť bez patričných vedomostí, preto Vám ponúkame našu podporu pri tejto činnosti.
Vašou jedinou úlohou bude požiadať o nové AU a následne vyplniť formulár (viď nižšie), kde zadáte Váš telefonický a mailový kontakt a stiahnuté AU s príslušnými heslami (heslom) vložíte ako prílohu.

NAHRAŤ AU

O všetko ostatné sa postaráme my pomocou vzdialenej správy (Team Viewer, AnyDesk) po vzájomnom telefonickom dohodnutí termínu aktualizácie.
V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach 0911 169 674, 0903 225 282, 0534426720, resp. mailom na adrese ekasa@syscon.sk.

Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste aktualizácii autentifikačných údajov venovali pozornosť, pretože po uplynutí ich platnosti budú pokladnice nefunkčné.