Reštaurácie/AHARA

Riešenie pre reštaurácie

Pokladňa pre reštauračné prevádzky umožňuje otvárať účty na stoly, účty na meno, dovoľuje nadefinovať viac pracovných plôch s rozmiestnením stolov. V sieťovej verzii programu môžu byť plochy a otvorené účty zdieľané pre viaceré pokladne.

Systém môže byť doplnený prenosnými PDA zariadeniami pre evidenciu objednávok pri stoloch.

Reštaurácie/AHARA
Reštaurácie/AHARA
Reštaurácie/AHARA

Pokladňa môže byť prepnutá do módu pre ovladánie tlačítkami na dotykovej obrazovke, alebo pre ovládanie počítačovou klávesnicou a myškou. V prevádzkach s rozvozom napr. pizzerie, sú aktivované tlačítka pre prepínanie medzi objednávkami na stoly a objednávkami rozvozu. V okne rozvozu je možné evidovať príjem a expedíciu objednávky, pokladňa eviduje zoznam zákazníkov, údaje o ich objednávkach, o trvaní spracovania objednávky, údaje o pracovníkoch rozvozu. Pokladňa v móde rýchloobjednávky otvára po štarte účet, objednávka končí platbou účtu a automatickým otvorením nového účtu. Používa sa v bufetoch, samoobslužných prevádzkach s pultovým predajom.

Reštaurácie/AHARA
Reštaurácie/AHARA

AHARA je onlinová aplikícia, ktorá umožňuje objednávanie zákazníkovi po zosnímaní QR kódu umiestneného na stole pri ktorom sedí. Obsluha mu jeho objednávku prinesie.

Reštaurácie/AHARA