MOP - maloobchod

Riešenie pre maloobchod

Programový balík F-max MOP obsahuje modul manažéra a modul pokladne spúšťaný z okna manažéra. Štandartne sa na pokladňu umiestňujú ako predajné položky skladové karty s definovanou predajnou cenou a sadzbou DPH. Samozrejmosťou je používanie snímača čiarového kódu pri predaji ako aj evidenciu príjmu na sklad. Každej skladovej karte je možné priradiť rozlíšenie veľkosti a osobitného kódu napr. farby.

Pokladňa MOP

Pokladňa pre maloobchodný predaj umožňuje skompletizovať objednávku zákazníka, vystaviť účet platený hotovosťou, kreditnou kartou, faktúru, hotovosťou alebo čipovou kartou evidovaným zákazníkom – na doklade sú jeho evidenčné údaje. Držiteľ čipovej karty môže zložiť kredit, z ktorého čerpá pri nasledovných nákupoch. Program dovoľuje definovať množstevné a vernostné zľavy. Objednávku je možné uložiť na neskoršie vyúčtovanie.

MOP - maloobchod